Spomienka na dobrú kvalitu trvá dlhšie ako radosť z nízkej ceny